Zichtbaarheid vergroten in de omgeving

Om de zichtbaarheid en bekendheid van korfbal aan de zuidkant van Leeuwarden te vergroten is er vanavond een posterplak-tour geweest. Op diverse plaatsen is een poster achter gelaten om korfbal en WW&F in het bijzonder te promoten. 
Dit is een van de eerste akties nav de onlangs gehouden brainstorm sessie. Nav de brainstorm sessie is er ook een brief voor het bestuur opgesteld met daarin een aantal aanbevelingen vwb zichtbaarheid. 
Mooi initiatief vanuit een aantal enthousiaste leden en ouders!!