Historie

content image

De geschiedenis van Korfbalvereniging Wêz Warber & Fluch

Onze vereniging is op 1 juli 2016 ontstaan uit een fusie van Wêz Warber uit Goutum en Wêz Fluch uit Hempens. Inmiddels gaan wij door het ‘sport’-leven als Wêz Warber en Fluch en hebben wij als doel om ons neer te zetten tot een bekende korfbalvereniging die staat voor een veilige, sociale en maatschappelijk betrokken vereniging waar jong en oud samen komen om te sporten. Niet alleen is dit goed voor de gezondheid, maar ook bieden wij een mooie gelegenheid voor de sociale contacten met de inwoners aan de zuidkant van Leeuwarden .

Wij zien bovenstaande doelen als een mooie uitdaging voor onze vereniging. Het verbinden van de dorpsbewoners van Goutum en Hempens met de wijkbewoners van Zuiderburen, Techum, Wiarda en alle buurtschappen die er in de toekomst nog bijkomen is iets, wat volgens ons, perfect kan via onze korfbalvereniging.  Korfbal is een sport die gespeeld wordt door jongens en meisjes en dan ook nog eens in één en hetzelfde team. Ook bij de senioren wordt er gespeeld met gemengde teams. Hierdoor zie je ook op en rond onze vereniging een diversiteit aan activiteiten welke aantrekkelijk zijn voor zowel dames als heren en voor zowel jong als oud.

#SamenOpWegNaarIetsMoois is sinds de samenwerking ons motto.

En met de kernwoorden: 

AMBITIEUS, SPORTIEF, SAAMHORIG, ACTIEF EN DIVERS

streven wij er naar dat ons lid op diverse niveaus, actief en saamhorig op een sportieve manier haar of zijn eigen ambities gaat realiseren in een omgeving die prettig, veilig en uitdagend is. Een omgeving die de leden uitnodigt om bij te gaan dragen aan het tot stand komen van voorgaande kernwoorden, zodat we bij Wêz Warber en Fluch #SamenOpWegNaarIetsMoois gaan.

 

De geschiedenis van Korfbalvereniging Wêz Warber

Nadat Juf Akke de Boer de leerlingen van de Wiardaskoalle de beginselen van het korfbal had bijgebracht, is Korbalvereniging Wêz Warber ontstaan. De Korfbalvereniging is opgericht op 18 april 1956. In het begin werd er gespeeld en getraind op de ijsbaan in het dorp. Het korfbalveld werd gelegd door middel van een paar lijnen en vlaggenstokken. De stokken waren bedoeld om er de korven aan op te hangen. Van behoorlijke kleedgelegenheden was er in de begintijd geen sprake. Bij thuiswedstrijden kon men gebruik maken van de kleedgelegenheid van het dorpshuis.

Pas in 1975 krijgt Wêz Warber een eigen speelveld met kantine. Waardoor er niet meer op de ijsbaan getraind en gespeeld hoefde te worden. In 1981 bestaat Wêz Warber 25 jaar, dit werd gevierd met een zeer geslaagd jubileumfeestje.

Op het veld werd in de jaren 80 in drie vakken gespeeld, hiervoor had je 12 spelers nodig. Eind jaren tachtig ontstaat hierover enige discussie bij de bond. In 1991 kwam dan ook het besluit van de bond om over te gaan naar het tweevakkenkorfbal, wat tot op dit moment nog steeds gespeeld wordt.

In 2004 vindt er een nieuwe revolutie plaats, er wordt besloten om de rieten korven te vervangen door plastic korven. Dit was voor menig speler wennen, in het begin stuiterden de ballen regelmatig weer uit de korf.

In 2006 bestond Wêz Warber 50 jaar, en dit is gevierd met een groot feest op en rond ons sportveld.

2007 is het jaar waar de kantine en het veld aan de buorren in Goutum een grote opknap beurt hebben gehad.

Omdat door de jaren heen het ledenaantal terugloopt zijn in 2008 de eerste samenwerkingsvormen tussen Wêz Warber en Wêz Fluch uit Hempens ontstaan. 2009 is het jaar dat alle teams, zowel seniorenteams als jeugdteams, uit Hempens en Goutum samen gaan.

In 2015 is gekeken of de samenwerking tussen Wez Fluch en Wez Warber omgezet kon  worden in 1 nieuwe vereniging onder de naam Wez Warber en Fluch. Sinds juli 2016 is de samenwerking een feit. Inmiddels zijn de senioren teams over gegaan naar het spelen van breedte korfbal en is wedstrijdkorfbal verdwenen uit Goutum.  

Gezelligheid en sportieve prestaties zijn de kernwoorden die op onze vereniging van toepassing zijn. Naast het korfballen worden daarom veel activiteiten georganiseerd die zorgen voor een hoog sociaal gehalte. Onder andere wordt er elk jaar een rommelmarkt, een barbeque gehouden, kaderavond. Ook de jeugd wordt natuurlijk niet vergeten, er vinden voor de jeugd ook diverse activiteiten plaats. Zo is er om de 2 jaar een jeugdkamp, en zijn er regelmatig bezoekjes aan bowling centra, zwembaden, ijsbaan of pretparken. Of er wordt een filmavond, disco, bingo georganiseerd in de kantine. Kortom voor iedereen is er genoeg te doen binnen de vereniging.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens langs, of neem contact met ons op. Wij staan u graag te woord.
 

Waar staat Wêz Warber & fluch eigenlijk voor? Volgens het woordenboek staat Wêz Warber & fluch voor:


Warber, -der; -st.
1. ijverig, arbeidzaam. Sa warber as in bij.
In kloeke en warbere skrepper.
2. bezig, in de weer, in actie. Moarns betiid al warber weze. Hoenear’t men ek op ‘e dyk komt, der binne altijd wol minsken warber, onderweg, op pad.

Fluch, (fluch)  flugger; -st.  ​
1. Vlug.
Sa fluch as in biezem (iron.), in ekster, in flie, in fôle, in fûgel, in fûgeltsje dat ko hjit (iron.), in harmeling, in hazze, in ljip, de miter, de reek, in rinket, sjerp yn `e winter (iron.), in skytbij yn `e winter (iron.), in swel, wetter, in weze hij is handig. iem. die gemakkelijk leert.