Verbouw kantine

Afgelopen weken is er hard gewerkt in de kantine van WW&F in Goutum en hoewel het nog niet allemaal klaar is, is er al een duidelijke verbetering zichtbaar. O.l.v. onze kantine beheerster Petra is er oa een nieuwe look en een frisse nieuwe verflaag aangebracht. Ook is er  een compleet nieuwe gevel ingekomen. Dit is oa. ter bevordering van het verlagen van de energie kosten en het bevorderen van  de in en doorloop van veld naar kantine.

De vervanging van de gevel is uitgevoerd door MEER TIMMERWERK uit Hempens onder toeziend oog en met fantastische hulp van 2 top vrijwilligers Bouwe en Bert. 

Aan nieuw meubilair wordt nog gewerkt op het moment en ook deze zal spoedig een plekje gaan krijgen in onze kantine.

Extra dank gaat ook nog uit naar de vrijwilligers van de kaatsvereniging die zich ook fantastisch ingezet hebben tijdens de klusdagen.

#SamenOpWegNaarIetsMoois