#SamenOpWegNaarIetsMoois in 2018

Het bestuur van Wêz Warber en Fluch wenst iedereen een ambitieus, sportief, saamhorig, actief, divers en een gelukkig 2018. Wij gaan weer ons best doen om ook in 2018 iedereen met zoveel mogelijk plezier hun korfbalsport te laten beleven aan de zuidkant van Leeuwarden. We hebben de ambitie om grens van 100 spelende leden te overschrijden, de sportieve drive om weer diverse kampioenen te huldigen, de zekerheid weer vele malen te kunnen genieten van de saamhorigheid die bij onze vereniging hoort, de wens om vele activiteiten te organiseren en een diversiteit aan sportieve uitdagingen te organiseren om het voor een ieder zo leuk mogelijk te maken om lid te zijn bij Wêz Warber en Fluch. #SamenOpWegNaarIetsMoois #korfbal #2018