We gaan brainstormen!

Beste leden, ouders van leden en donateurs,
We gaan brainstormen!
Werkgroep zichtbaarheid nodigt jullie allemaal uit voor een brainstormsessie gericht op hoe Wêz Warber en Fluch zich kan profileren in de omgeving van (met name) Leeuwarden Zuid.
Waarom:
De club merkt dat de aanwas van nieuwe jeugd achterblijft ten opzichte van wat we zouden willen. In de ontwikkeling van de Zuidlanden zien we echter wel kansen, aangezien hier veel jonge kinderen wonen / komen te wonen. Op welke wijze wij deze jeugd naar ons toe kunnen trekken gaan we deze avond over brainstormen. Naast het aantrekken van jeugd willen we ons in het algemeen meer zichtbaar maken, ook voor volwassenen.
Wat:
Met de brainstormsessie gaan we van abstracte ideeën concrete ideeën maken. Met als doel dat we deze concrete ideeën kunnen gebruiken om onszelf zichtbaarder in de omgeving te maken en dit ons uiteindelijk meer leden op gaat leveren.
Wanneer en waar:
Op 30 januari 2020 in de Bijekoer (Kantine) in Goutum is iedereen van harte welkom. Aanvang van de sessie is om 19.30 uur.
Aanmelding:
Ten behoeve van de voorbereiding van deze avond, horen wij graag wie er komt. Je kunt je aanmelden voor de avond door een mail te sturen naar info@wezwarberenfluch.nl . Afmelden kan ook via dit e-mailadres.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep zichtbaarheid,
Karin Journée, Anja Brandsma, Tjitske Keidel, Nienke Haagsma