Rommelmarkt 2018

De jaarlijkse rommelmarkt is dit jaar op zaterdag 2 juni vanaf 10.00 uur op het sportveld in Goutum aan de Buorren.