Nieuw spelregelboekje

Het spelregelboekje is weer actueel. In 2013 is het spelregelboekje voor het laatst verschenen zowel in een papieren als digitale versie.

De spelregelwijzigingen die de IKF voor 2014, 2015 en 2017 heeft vastgesteld zijn destijds aan alle betrokkenen schriftelijk medegedeeld en via de KNKV-site onder de aandacht gebracht, maar waren nog niet allemaal verwerkt in het spelregelboekje. 

Het KNKV heeft dit aangegrepen om een geheel nieuw spelregelboekje uit te geven. Met dank aan de Werkgroep Spelregels zijn alle wijzigingen verwerkt en is het boekje is weer actueel.
De digitale versie staat inmiddels op de website .

Een mooi document om door te lezen als voorbereiding op de spelregelavond van 14 maart.