Geslaagde brainstorm sessie

Afgelopen donderdag was er een brainstorm sessie in de kantine van WW&F met als onderwerp : ZICHTBAARHEID.

Tijdens deze avond zijn er ideeën naar voren gebracht die WW&F in de toekomst kunnen helpen om de naamsbekendheid te vergroten in onze omgeving en daarmee uiteindelijk het ledenbestand te vergroten.
door gebruik te maken van 'de rode kaart' werd er gestimuleerd om naar de mogelijkheden te kijken en niet naar de on-mogelijkheden. 
Reacties die begonnen met: ja, maar... of: dat hebben we al eens geprobeerd..., dat kost teveel, dat kan niet, dat werkt niet in onze club werden gepareerd met de rode kaart. Op deze manier bleef er deze avond in oplossingen gedacht worden.

de reacties waren erg positief over de gekozen opzet en er zijn een aantal verfrissende ideeën uitgekomen waarmee vervolg stappen gezet kunnen worden. Mooi dat de aanwezigen dit zo goed opgepakt hebben. 
Complimenten ook voor de organisatie om deze verfrissende manier van samenwerken binnen onze vereniging te introduceren.