ALV 2019 - Vertrokken bestuursleden en ontstane vacatures in het bestuur

Tijdens de afgelopen ALV zijn 2 bestuursleden van WW&F afgetreden, na 2 jaren actief werkzaam te zijn geweest als bestuurslid met de portefuille kantine heeft Petra Stosz afscheid genomen. Ook heeft Marko Keidel na 4 jaar voorzitterschap ervoor gekozen om niet nog een termijn te blijven zitten.

Beide bestuursleden werden tijdens de ALV bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren en de veranderingen die in deze periode plaatsgevonden hebben. Petra heeft een belangrijke rol gehad in de complete metamorfose die de kantine gekregen heeft het afgelopen jaar en tijdens het voorzitterschap van Marko issamen met het bestuur de samenwerking met Wêz Fluch uitgewerkt naar een samensmelting tot Wêz Warber en Fluch. Samen zijn ze ook erg nauw betrokken geweest bij de ver -en nieuwbouw van de kleedkamers in Goutum. Helaas zijn er voor de 2 bestuursfuncties nog geen opvolgers gevonden.

Het bestuur is tijdens de afgelopen 4 jaren ook bezig geweest met onderzoeken van de te nemen stappen om ook in de toekomst korfbal aan de zuidkant van Leeuwarden te behouden. Daarvoor zijn vele gesprekken en overleggen geweest met o.a. de KNKV, Pallas en KVL.

Een van de stappen is: een duidelijke identiteit ontwikkelen van de vereniging naar buiten toe. Nieuw logo, nieuw tenue, trainingspakken voor de jeugd (voor zichtbaarheid in omgeving) een accomodatie met een mooie en nette uitstraling. Hierin hebben we de afgelopen tijd een paar mooie stappen gezet.

Samenwerken met andere leeuwarder verenigingen is ook een stap waar over gesproken is, het samen organiseren van korfbalactiviteiten is hier een voorbeeld van (TEAM NL naar 058) en ook de samensmelting van een aantal teams. De huidige C1 en D2 zijn bv combi teams met KV Leeuwarden. Ook het midweek team kan inmiddels al (bijna) niet meer zonder spelers van KVL.

Nu is het tijd voor de volgende stap. Actief opzoek naar nieuwe leden en wel op een manier die niet eenmalig werkt maar met een structurele karakter. Inmiddels is er een kleine projectgroep (Nienke, Anja, Karin en Tjitske) gestart om met dit punt aan de slag te gaan. o.a. hebben Anja en Tjitske een 'workshop zichtbaarheid' bijgewoond, deze werd georganiseerd door de KNKV.

Daarnaast is het ook belangrijk dat het aantal bestuursleden, commissieleden, scheidsrechters, trainers, coaches, kantinemedewerkers en andere vrijwilligers wel aangevuld blijft worden. Kortom het blijft belangrijk om de betrokkenheid van onze leden, jeugdleden en hun ouders te stimuleren zodat we #SamenOpWegNaarIetsMoois kunnen blijven gaan.

Samen betekent dat een ieder zijn steentje bij mag dragen en dat uw ideeen ook welkom zijn bij het bestuur. Dus wilt u graag iets betekenen voor onze vereniging, heeft u een idee hoe wij nieuwe leden kunnen werven of heeft u de oplossing om ons bestuur weer gevuld te krijgen laat dan weten via info@wezwarberenfluch.nl 

De belangrijkste vacatures op het moment:

bestuur: Voorzitter , lid kantinecommissie

Commissie: lid jeugdcommissie.