Algemene Leden Vergadering 2018

Tijdens de ALV van 2018 zijn naast de verslagen van de diverse commissies ook een 3-tal bossen bloemen uitgedeeld.

Het eerste bos bloemen ging naar Ingrid. Zij is na een jarenlang dienstverband bij eerst Wêz Warber en daarna bij Wêz Warber en Fluch tijdens de ALV afgetreden als secretaris. Ingrid werd bedankt voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

Daarnaast gingen er bloemen naar Hedwig en Richard. Zij werden door het bestuur voorgedragen om de titel "lid van verdienste" te ontvangen, de aanwezige leden van de ALV gingen hiermee akkoord. Zowel Richard en Hedwig tonen al meerdere jaren hun inzet voor onze vereniging waarbij ze oa een hele grote rol spelen in de ontwikkeling van onze jeugdspelers.