Algemene Leden Vergadering

Vrijdag 10 november was de jaarlijkse ALV. Tijdens deze ALV is het afgelopen jaar doorgesproken en is er vast vooruit gekeken naar het komende jaar. Het was het eerste jaar als Wez Warber en Fluch en het was al met al een mooi jaar. Tijdens de vergadering hebben alle commissies hun verslag van het jaar gedaan en was er tijdens de rondvraag ruimte voor de leden om hun vragen en ideeen met het bestuur te delen.

Er zijn een aantal goede akties geweest, prachtige kampioenschappen behaald, langzaam komt er een visie op papier voor de verdere toekomst en het (spelende) leden aantal groeit gestaag.

Ook zijn er een aantal punten waar nog hard aan gewerkt moet worden, zoals het vinden van liefhebbers voor de kantinediensten bij het kaatsen, het vinden van scheidsrechters voor alle wedstrijden, het onderhoud aan de kantine en het uitbreiden van de bekendheid richting de buurtschappen Techum en Wiarda.

Tijdens de ALV werd er ook afscheid genomen van Oedske de Jong als bestuurslid en werd ze bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. Na vele jaren als bestuurslid (kantinecommissie) heeft Oedske aangegeven dat ze er mee gaat stoppen. Tijdens de ALV werd benadrukt dat Oedske vooral gemist zal worden vanwege haar verbindende kwaliteiten. Het versturen van een kaartje, het verzorgen van een hapje en drankje, op de juiste momenten een ieder aandacht geven. Iets wat heel mooi past binnen een vereniging als Wez Warber en Fluch. Marjan werd deze vergadering herkozen als penningmeester.

Als afsluiting was er nog een borrel en een hapje voor de aanwezige leden en kon er nog even nagepraat worden over het afgelopen jaar en het komende jaar.